Szkolenia strzeleckie

Strzelnica Wrocław ProGunTac.

Szkolenia strzelnica Wrocław

Szkolenia strzeleckie oferowane przez ProGunTac są kierowane dla osób chcących nabyć i doskonalić umiejętności znacznie wykraczające poza strzelectwo sportowe czy rekreacyjne.

Plan szkoleń oparty jest na wieloletnim doświadczeniu w środowisku strzelań bojowych, taktyki strzeleckiej i close protection.

Szkolenia taktyczne i survivalowe przeznaczone są dla osób, które chcą przetestować swoje umiejętności lub doszkolić się w zakresie taktyki i strzelań bojowych. Szkolenia prowadzą instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem.

 

 

NASZE NAJBLIŻSZE SZKOLENIA:

PISTOLET PODSTAWOWY LVL 1
– 27.06.19 godz. 16:00
KARABINEK SZTURMOWY SYSTEMU AR-15/M4 LVL 1
– 4.07.19 godz. 16:00
SZKOLENIE DOSKONALĄCE PISTOLET LVL 1
– 11.07.19 godz. 16:00

 

Szkolenia strzeleckie :

– pistolet\karabinek szturmowy – szkolenie wprowadzające 50 – 150zł                          

– pistolet\karabinek szturmowy – szkolenie wprowadzające 100 – 250zł                        

– pistolet podstawowy – 450zł

– pistolet zaawansowany – 450zł

– karabin podstawowy – 450zł

– karabin zaawansowany – 450zł

– strzelba gładkolufowa – 350zł

– szkolenie survivalowe – 400zł

– szkolenia linowe – 700zł

– szkolenia taktyczne – taktyka czerwona, czarna i zielona – ceny po ustaleniu programu.

 

Program szkolenia wprowadzającego – pistolet/karabinek szturmowy (AK lub M4) :

Nowość w naszej ofercie.

Szkolenie skierowane dla osób chcących nabyć bazowe umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu się bronią palną krótką lub długą. Szkolenie nie jest tak rozbudowane jak szkolenia podstawowe i zaawansowanie, ale daje możliwość zapoznania się z tematyką strzelań oraz pozwala nabyć bazowych nawyków.

W cenie kursu wliczone jest 50szt. amunicji oraz instruktarz .

 

Program szkolenia podstawowego – pistolet :

 1. Podstawowe wiadomości z budowy broni palnej i teorii strzelania.
 2. Zasady bezpieczeństwa (B.L.O.S.)
 3. Podstawowa Postawa strzelecka – (stojąca).
 4. Dobycie, przeładowanie i rozładowanie broni palnej.
 5. Wymiana magazynka – (wymiana awaryjna).
 6. Usuwanie zacięć.
 7. Zasad czyszczenia oraz konserwacji

Na szkoleniu podstawowym kursant poznaje zasady bezpiecznego posługiwania się krótką bronią palną. Po opanowaniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa zaczynamy pracę nad właściwą postawą strzelecką. Od niej zależy w jakim stopniu będziemy w stanie kontrolować broń podczas strzelania. Po postawie strzeleckiej zajmujemy się chwytem, rozmieszczeniem kabur i ładownic. Omawiane są warianty ułożenia sprzętu, ich dobre i złe strony. Najczęściej podczas szkolenia podstawowego  wykorzystujemy ładownice i kabury twarde, dedykowane do danej jednostki. Wreszcie przyszedł czas na naukę strzelania. Podczas tego etapu zaznajamiamy szkolonych z charakterystyką spustu, uczymy jak prawidłowo pracować na języku spustowym celem oddania najbardziej powtarzalnych strzałów. Przechodząc do strzelania następnym etapem jest wymiana magazynka i usuwanie zacięć.

Szkolenie – Pistolet podstawowy – jest zaliczane do pierwszego etapu zajęć  i dopuszczają do uczestnictwa w kursach zaawansowanych .
Zajęcia prowadzone są na strzelnicy we Wrocławiu (pl. Orląt Lwowskich 20b) Ząbkowice Śląskie, strzelnicy w Bronówku,
strzelnicy Wałbrzychu oraz na terenie całego Dolnego Śląska.

W cenie 150szt. amunicji i pełny instruktaż.

 

Program szkolenia podstawowego – karabinek/karabin : 

 1. Podstawowe wiadomości z budowy broni palnej i teorii strzelania.
 2. Zasady bezpieczeństwa (B.L.O.S.).
 3. Podstawowa Postawa strzelecka – (stojąca).
 4. Dobycie, przeładowanie i rozładowanie broni palnej.
 5. Wymiana magazynka – (wymiana awaryjna).>
 6. Usuwanie zacięć.
 7. Zasad czyszczenia oraz konserwacji

Szkolenie kierowane dla osób chcących poznać zasady pracy na karabinkach szturmowych z rodziny AK i M4. Poza nauką bezpiecznego posługiwania się bronią długą (zasady bezpieczeństwa B.L.O.S.) kursant zdobywa wiedzę na temat budowy i zasad czyszczenia oraz konserwacji w zależności od potrzeb i miejsca użycia broni. Zagadnienia takie jak postawa strzelecka, chwyt, praca na spuście, procedury strzelań są omawiane następnie wprowadzane do ćwiczeń “na sucho” i strzelań właściwych . Warianty ułożenia sprzętu, ich dobre i złe strony oraz procedury usuwania zacięć również realizowanie są podczas zajęć. 

Szkolenie – karabin podstawowy – jest zaliczane do pierwszego etapu zajęć  i dopuszczają do uczestnictwa w kursach zaawansowanych .
Zajęcia prowadzone są na strzelnicy we Wrocławiu (pl. Orląt Lwowskich 20b) Ząbkowice Śląskie, strzelnicy w Bronówku,
strzelnicy Wałbrzychu oraz na terenie całego Dolnego Śląska.
W cenie 150szt. amunicji i pełny instruktaż.

SZKOLENIE AK- PODSTAWOWY

 

Program szkolenia zaawansowanego – karabinek szturmowy/pistolet :

 1. Przypomnienie wiadomości z budowy broni palnej i teorii strzelania. Podstawy balistyki (balistyki początkowej, lotu i końcowej)
 2. Postawy strzeleckie – (stojąca, klęcząca, leżąca).
 3. Strzelanie z wykorzystaniem przeszkód terenowych .
 4. Wymiany magazynka – (wymiana awaryjna, szybka, taktyczna).
 5. Przemieszczanie się z bronią.
 6. Usuwanie zacięć.
 7. Współdziałanie w sekcji.

Program szkolenia zaawansowanego na karabinkach/karabinach i pistoletach  jest rozwinięty o podstawowe informacje i umiejętności pozwalające na prowadzenie skoordynowanego i celnego ognia z uwzględnieniem zagadnień taktycznych.

Dalszy rozwój umiejętności zależy od drogi jaką obierze kursant.

Zajęcia prowadzone są na strzelnicy we Wrocławiu (pl. Orląt Lwowskich 20b) Ząbkowice Śląskie, strzelnicy w Bronówku, 
strzelnicy Wałbrzychu oraz na terenie całego Dolnego Śląska.

W cenie 150szt. amunicji i pełny instruktaż.